Φορητές Εστίες

Φορητές Εστίες (Καρένες Φιάλης 3 Kgr)

  • Κωδικός Προϊόντος: ΚΑ.401
  • Φορητή εστία μαγειρέματος υγραερίου
  • Μικρή κεφαλή που προσαρμόζεται σε φιάλη 3Kgr, 2Kgr, 1,5Kgr
  • Κωδικός Προϊόντος: ΚΑ.402
  • Φορητή εστία μαγειρέματος υγραερίου
  • Μεγάλη κεφαλή που προσαρμόζεται σε φιάλη 3Kgr, 2Kgr, 1,5Kgr
  • Κωδικός Προϊόντος: ΚΑ.405
  • Φορητή εστία μαγειρέματος υγραερίου
  • Μεσαια κεφαλή που προσαρμόζεται σε φιάλη 3Kgr, 2Kgr, 1,5Kgr