Φορητές Εστίες

Φορητές Εστίες (Καρένες Φιάλης 3 Kgr)

  • Κωδικός Προϊόντος: ΚΑ.401
  • Φορητή εστία μαγειρέματος υγραερίου
  • Μικρή κεφαλή που προσαρμόζεται σε φιάλη 3Kgr, 2Kgr, 1,5Kgr
  • Κωδικός Προϊόντος: ΚΑ.402
  • Φορητή εστία μαγειρέματος υγραερίου
  • Μεγάλη κεφαλή που προσαρμόζεται σε φιάλη 3Kgr, 2Kgr, 1,5Kgr
  • Κωδικός Προϊόντος: ΚΑ.405
  • Φορητή εστία μαγειρέματος υγραερίου
  • Μεσαια κεφαλή που προσαρμόζεται σε φιάλη 3Kgr, 2Kgr, 1,5Kgr

Ενημέρωση Συνεργατών

Σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα μας "CALFER GAS" διατίθενται με την έντυπη αναγραφή του κατοχυρωμένου σήματος μας "CALFER GAS" στην συσκευασία, στο έντυπο των οδηγιών χρήσης και στις ετικέτες σήμανσης επί των συσκευών. Κάθε άλλη αναγραφή του σήματος ή έλλειψη του είναι παραπλανητική και δεν αφορά τα προϊόντα μας.


Σας ευχαριστούμε.

This will close in 0 seconds