Κουζίνες υγραερίου (L.P.G.) – Φυσικού αερίου (L.N.G.)

Κουζίνες υγραερίου (L.P.G.) - Φυσικού αερίου (L.N.G.)

 • Κωδικός προϊόντος : ΦΑΕ.001
 • Πλαίσιο inox διάστασης 40x40x20cm
 • 1 Εστία μεγάλη
 • Καυστήρας απιχρωμιομένος χυτοσίδηρος 14cm
 • Σχάρα από χυτοσίδηρο (μαντέμι)
 • Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπόμενος
 • Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
 • Πίεση L.P.G 37mbar – L.N.G 20mbar
 • Ισχύς 3.7KW – 12KW ανά εστία
 • Έυκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά – Δεξιά)
 • Κωδικός προϊόντος : ΦΑΕ.002
 • Πλαίσιο inox διάστασης 80x40x20cm
 • 2 Εστίες μεγάλες
 • Καυστήρας απιχρωμιομένος χυτοσίδηρος 14cm
 • Σχάρα από χυτοσίδηρο (μαντέμι)
 • Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπόμενος
 • Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
 • Πίεση L.P.G 37mbar – L.N.G 20mbar
 • Ισχύς 3.7KW – 12KW ανά εστία
 • Έυκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά – Δεξιά)
 • Κωδικός προϊόντος : ΦΑΕ.003
 • Πλαίσιο inox διάστασης 117x40x20cm
 • 3 Εστία μεγάλη
 • Καυστήρας απιχρωμιομένος χυτοσίδηρος 14cm
 • Σχάρα από χυτοσίδηρο (μαντέμι)
 • Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπόμενος
 • Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
 • Πίεση L.P.G 37mbar – L.N.G 20mbar
 • Ισχύς 3.7KW – 12KW ανά εστία
 • Έυκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά – Δεξιά)
 • Κωδικός προϊόντος : ΦΑΕ.004
 • Πλαίσιο inox διάστασης 80x80x20cm
 • 4 Εστίες μεγάλες
 • Καυστήρας απιχρωμιομένος χυτοσίδηρος 14cm
 • Σχάρα από χυτοσίδηρο (μαντέμι)
 • Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπόμενος
 • Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
 • Πίεση L.P.G 37mbar – L.N.G 20mbar
 • Ισχύς 3.7KW – 12KW ανά εστία
 • Έυκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά – Δεξιά)
 • Πιστοποίηση CE

Για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται ρυθμιστής 4 κιλών χαμηλής πίεσης.